Mantar graten kanePe

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi: Pişirme süresi:

Malzemeler

Hazırlanışı

10 dakika 12 dakika • 4 DiLiM tAM BuğDAy EKMEği • 1 Diş sArıMsAK, iKiyE BöLüNMüş • 2 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 60 Gr MANtAr, iNCE DiLiMLENMiş • 100 Gr RoKFor PEyNiri, rENDELENMiş • SüsLEME içiN, FrENK soğANı • TAzE çEKiLMiş KArABiBEr IzGArAyı ısıtıN. EKMEKLEri ızGArAyA yErLEştiriN vE HEr iKi tArAFıNı DA KızArtıN. EKMEKLEri ızGArADAN ALıN vE HEr iKi tArAFıNA DA sArıMsAKLArı sürüN. ZEytiNyAğıNı üzErLEriNE sErpiN, MANtArLArı yErLEştiriN vE Bir MiKtAr DAHA zEytiNyAğı GEzDiriN. TAzE çEKiLMiş KArABiBEr iLE çEşNiLENDiriN. RoKFor pEyNiri rENDEsiNi üzErLEriNE sErpiN. IzGArADA yAKLAşıK BEş DAKiKA KızArtıN. IzGArADAN ALıp BirAz DAHA KArABiBEr iLAvE EDErEK FrENK soğANı EşLiğiNDE sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.