Çıtır PastırMalı Penne

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi:

Malzemeler

Hazırlanışı

20 dakika • 500 Gr pENNE MAKArNA • 12 DiLiM çEMENi ALıNMış pAstırMA • 1 pırAsA, iNCE HALKALAr HALiNDE KEsiLMiş • 1 Diş sArıMsAK, DövüLMüş • 1 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 200 ML sEBzE suyu • 200 ML süt • 300 Gr DoNDuruLMuş BEzELyE • MusKAt, tAzE rENDELENMiş • 2 DAL tAzE NANE, yAprAKLArı DoğrANMış FırıNı 170 DErECEyE AyArLAyArAK ısıtıN. FırıN tEpsisiNE yAğLı KAğıDı yErLEştiriN. TuzLu KAyNAr suDA MAKArNAyı AL DENtE oLuNCAyA KADAr HAşLAyıN. PAstırMAyı FırıN tEpsisiNE yErLEştiriN vE çıtır çıtır oLuNCAyA KADAr yAKLAşıK 12 DAKiKA FırıNLAyıN. KızGıN Bir tAvAyA yAğ DöKüN vE pırAsA iLE sArıMsAKLArı KızArtıN. SEBzE suyuNu vE sütü iLAvE EDErEK 10 DAKiKA BoyuNCA pişiriN. ArDıNDAN BEzELyELEri, tuz, KArABiBEr vE MusKAtı EKLEyErEK BEş DAKiKA DAHA pişiriN. MAKArNAyı süzüN vE NANE iLE BirLiKtE KArışıMA EKLEyiN. TABAKLArA BöLüştürüN vE üzErLEriNE çıtır çıtır pAstırMALArı EKLEyErEK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.