Baklalı ve EnGinArlı omlet

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi:

Malzemeler

Hazırlanışı

1 saat • 6 ADEt yuMurtA • 1/4 FiNCAN tAzE KrEMA (vEyA DiLErsENiz

süt) • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr • 1 su BArDAğı BAKLA, HAşLANMış • 3 ADEt ENGiNAr KALBi • 1/2 su BArDAğı riCottA pEyNiri • SErvis içiN tAzE NANE yAprAKLArı vE

KızArtıLMış BAGEt EKMEKLEri • 1 BAş sArıMsAK • 2 çAy KAşığı AvoKADo yAğı • 1 BüyüK yuMurtA sArısı • 1 çAy KAşığı HArDAL • 1 çAy KAşığı BEyAz şArAp sirKEsi • 3/4 su BArDAğı AyçiçEK yAğı • Tuz FırıNı 200 DErECEyE AyArLAyıp öNCEDEN ısıtıN. SArıMsAKLArıN üzEriNE AvoKADo yAğı sErpiN vE FoLyoyA sArıN. FırıNıN üst rAFıNDA yuMuşAyıp, rENKLEri ALtıN sArısıNA DöNüNCEyE KADAr yAKLAşıK 35 DAKiKA FırıNLAyıN. YuMurtA sArısı, HArDAL vE sirKEyi Bir KAptA çırpıN. AyçiçEK yAğıNı DAMLA DAMLA EKLEyErEK çırpMAyA DEvAM EDiN. HEpsiNi KArıştırDıKtAN soNrA tuz EKLEyiN vE GErEKirsE soğuK suyLA MAyoNEzi iNCELtiN. FırıNLADığıNız sArıMsAK BAşıNı yAtAy oLArAK KEsiN vE içiNi çıKArıp MAyoNEzE iLAvE EDip KArıştırıN. IzGArAyı ısıtıN. OMLEt içiN tüM yuMurtALArı, KrEMAyı (yA DA sütü) çırpıN vE tuz iLE KArABiBEri EKLEyiN. KArışıMı HAFiFçE yAğLADığıNız FırıN tEpsisiNE DöKüN. BAKLALArı, ENGiNArLArı vE pEyNiriN yArısıNı iLAvE EDiN. OrtA AtEştE oMLEtiN ALtı pişiNE KADAr FırıNLAyıN. ArDıNDAN ızGArA BöLüMüNDE, üst KısMıNı 3-5 DAKiKA vE yAKMAMAyA DiKKAt EDErEK KızArtıN. OMLEti FırıNDAN çıKArıN, KALAN pEyNiri iLAvE EDErEK KArıştırıN vE NANE iLE süsLEyiN. MAyoNEz vE KızArMış BAGEt EKMEKLEriNizLE BirLiKtE sıCAK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.