DErEotu vE EnGinArlı pArmEsAn sAlAtAsı

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi:

15 dakika • 5 MAriNE ENGiNAr, iNCE DiLiMLENMiş • 1.5 su BArDAğı DErEotu, iNCE DoğrANMış • 1 su BArDAğı pArMEsAN rENDEsi • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr • SüsLEME içiN DErEotu DALLArı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.