EnGinAr sAlsAlı kuzu kEBABı

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi:

Hazırlanışı

1 saat 45 dakika • 1 KG Kuzu KuşBAşı • 1/2 su BArDAğı yoğurt • 1 Diş sArıMsAK, DoğrANMış • 6 sAp BiBEriyE, yAprAKLArı iNCE iNCE

DoğrANMış • 1/2 çAy KAşığı tArçıN • 2 yEMEK KAşığı HArDAL • 1 yEMEK KAşığı KiMyoN • 4 yEMEK KAşığı tErEyAğı • 1 yEMEK KAşığı AvoKADo yAğı • 4 ADEt ENGiNAr KALBi, DiLiMLENMiş • 500 Gr KAHvErENGi yA DA portABELLiNi

MANtArı, DiLiMLENMiş • 1/4 su BArDAğı KApAri • 1/4 su BArDAğı tAzE MAyDANoz • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr • 16 tAzE DEFNE yAprAğı • 4 sAp tAzE FEsLEğEN • 3 ADEt LiMoN, ELMA DiLiM KEsiLMiş GENiş Bir KAptA MAriNE sosu içiN tüM MALzEMELEri KArıştırıN. Kuzu KuşBAşıNı EKLEyiN vE iyiCE KArıştırDıKtAN soNrA BuzDoLABıNDA EN Az Bir sAAt DiNLENDiriN. SALsA içiN, KızGıN Bir tAvADA tErEyAğıNı HAFiFçE KızDırArAK MANtArLArLA ENGiNArLArı rENKLEri ALtıN sArısıNA DöNüNCEyE vE çıtırLAşANA KADAr sotELEyiN. AtEştEN ALıN, KApAri, MAyDANoz, tuz vE KArABiBEri EKLEyiN. Bir KENArDA BEKLEtiN. FırıNı 200 DErECEyE AyArLAyArAK öNCEDEN ısıtıN. Kuzu KuşBAşıLArı MAriNE sosuNDAN çıKArıp sEKiz çöp şişE DEFNE yAprAKLArıyLA BirLiKtE GEçiriN. FırıN tEpsisiNE DiziN, yAKLAşıK 20 DAKiKA BoyuNCA FırıNLAyıN. FEsLEğEN vE LiMoN DiLiMLEriyLE süsLEyErEK sıCAK sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.