PEynir DolGulu ızGArA EnGinAr ve BeBek kaBak

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlık süresi: Malzemeler

20 dakika • 1/2 su BArDAğı tAzE çEKiLMiş EKMEK içi • 4 ADEt BEBEK KABAK, iNCE DiLiMLENMiş • 4 ADEt tAzE ENGiNAr, AyıKLANMış vE

HAşLANMış • 8 DiLiM CAMEMBErt pEyNiri • 2 yEMEK KAşığı AvoKADo yAğı • 1 BAğ tAzE soğAN, iNCE DoğrANMış • 1 yEMEK KAşığı tAzE FEsLEğEN,

DoğrANMış • Tuz vE tAzE çEKiLMiş KArABiBEr • SErvis içiN tAzE soğAN sApLArı, ızGArA sANDviç EKMEği, ACı sos iLE tAtLANDırıLMış yoğurt (tErCiHE GörE)

Hazırlanışı

FırıNı 200 DErECEyE AyArLAyArAK öNCEDEN ısıtıN. EKMEK içLEriNi, KABAKLArı, soğAN vE FEsLEğENi KArıştırıp BAHArAtLArı EKLEyiN. ENGiNArLArı FırıN tEpsisiNE DiziN. PEyNirLEri vE EKMEK içi-KABAK KArışıMıNı Eşit Bir şEKiLDE ENGiNArLArıN üzEriNE BöLüştürüN. ÜzErLEriNE yAğ sErpiştiriN vE KABAKLAr KızArıp, pEyNirLEr EriyENE KADAr yAKLAşıK 15 DAKiKA FırıNLAyıN. TAzE soğAN sApLArı, ızGArA sANDviç EKMEği vE tAtLı-ACı yoğurt EşLiğiNDE sErvis EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.