Merhaba! Yaza

Geceye ünlü merhaba dedi. Bebek Lucca’da katıldı. Dergisi, yaza ve iş adamı İstanbul Life sıra pek çok gazeteci isimlerin yanı

Elele - - OTOMOBİL -

İstanbul lIfe dergİsİnİn atakule gyo ve InHouse İletİşİm İş bİrlİğİyle

gerçekleştirdiği davete Ayşe Arman, Sedat Ergin, Mehmet Y. Yılmaz, Yonca Tokbaş, Saffet Emre Tonguç, Ece Vahapoğlu, Ayşe Özyılmazel, Esin Övet, Çınar Oskay, Ayşen Zamanpur, Mustafa Oğuz, Elif Dürüst, Mustafa Taviloğlu gibi pek çok önemli isim katıldı. Gecede Tarman Group İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman da davetlilerle tek tek ilgilendi, Ankara’nın sembollerinden olan ve yeniden yapılandırılan Atakule hakkında bilgi verdi. Davete katılanlar ayrıca Lucca’nın yenilenen mönüsünü de tatma şansı yakaladı. Davet, gecenin ilerleyen saatlerine kadar harika lezzetler eşliğinde devam etti.

mEHmEt y. yılmAZ, sErVEt kAVAsoĞlu Gülümsün öZkök, yonCA tokBAŞ, AyŞE ArmAn eCe VAHApoĞlu ayse ÖzyIlmazel

ZEynEp-murAt tArmAn CEm mirAp, sEnEm BAl Ay, sAFFEt EmrE tonGuÇ

sEnEm BAl Ay, ArZu söZEri, korAy BiliCi, ÇınAr oskAy, BEGüm nAlBAntlı EliF Dürüst

sEDAt ErGin FErHAn kAyA poroy, AyŞEn ZAmAnpur, AyŞE ArmAn

siBEl ArnA

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.