Rob Lowe şansı

Elele - - YAZAR -

BEN o DEtoKs Bu DEtoKs çArE ArArKEN oLAyı çözMüş BiriyLE GüNDELiK HAyAttA KArşıLAştıM. ALtıN KürE ÖDüL TörENi’NE KAtıLMAK içiN GittiğiM Los ANGELEs’tA FoxLiFE’ıN DAvEtLisi oLArAK KAtıLDığıM Bir pArtiDE RoB LowE çıKıvErDi KArşıMA. REsMi tAKviMLEr oNuN 52 yAşıNDA oLDuğuNu söyLEsE DE Göz vE izAN AyNı şEyi söyLEMiyor. ÇoCuKLuğuMDA ‘ABout LAst NiGHt’ isiMLi FiLMDE Görüp HAyrAN oLDuğuM oyuNCuNuN KoNuNuN üzEriNDEN 30 sENE GEçMEsiNE rAğMEN HALA Bir sEKsApELLiK içiNDE oLMAsı BirAz DA siNir EtMEDi DEğiL. YAKALAMışKEN KüçüK KArDEşiNE sırrıNı FısıLDAMAsıNı riCA EttiM tABii. ÖğrENDiğiME GörE Hiç içKi içMEyEN AKtör Bir DE üzEriNE ADrENALiNi BoL sporLArLA uğrAşıyorMuş. KAyAK, sNowBoArD GiBi sporLAr sAyEsiNDE HEyECANıNı KoruMAyA DEvAM EDiyorMuş. NE DiyEyiM ALLAH RoB LowE şANsı vErsiN HEr ErKEğE…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.