GELECEğE YETişMEK

Elele - - OKUL -

Hayatımıza yeni giren kavramları araştıran Özyeğin Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Selim Geçit; “Edison ampulü yarattı ve bütün bir endüstri bunun etrafında gelişti” diyor, “Edison’ın dehası basitçe münferit bir cihaz yaratmakta değil, tamamen gelişmiş bir pazar hayal etme becerisinde yatıyordu. İnsanların yarattığı şeyi nasıl kullanmak isteyeceklerini tasavvur edebilmiş, bu içgörüye yönelik mühendislik yapmıştı. Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve tercihlerini fazlasıyla dikkate almıştı.”

Edison’ın yaklaşımı ‘tasarım odaklı düşünme’ dediğimiz kavramın ilk örneklerinden biri ve bu kavram tüm inovasyon faaliyetlerini insan odaklı tasarım görüşüyle aşılayan bir metodoloji. Geçit’e göre, “İnovasyon, insanların yaşamlarında istediklerinin ve ihtiyaç duyduklarının yanı sıra belli başlı ürünlerin imal edilme, ambalajlanma, pazarlanma, satılma ve desteklenme şekline yönelik beğenilen ve beğenilmeyen noktaların doğrudan gözlemlemesine yönelik bütüncül bir anlayıştan güç alıyor.”

Yani sözün özü tasarım odaklı düşünme en basit üründen en karmaşık stratejiye kadar farklı bir bakış açısı oluşturmanın kapılarını açıyor yeni nesle. Hayal ediyor, prototip oluşturuyor, test edip rafine ediyorlar.

Yeni kurulan okullar da öğrencilerine tasarım odaklı düşünmeyi öğretmek için teknolojilerden yararlanıyor, yeni çağın değişen koşullarına uygun kavramlarla yetiştirmek için yatırımlar yapıyorlar.

Yeni nesil öğrenme

Dijitalleşen dünyada ‘zamansız ve mekansız’ (spaceless-timeless) yani her an/her yerde (anywhereanytime) iletişim kuruyoruz. Eğitimöğretim hayatında bilgiye ulaşmanın en hızlı yolu dijitale kayınca eskiden eğitimde önemli olan bilgiyi öğrenmekyorumlamak ve depolamak iken günümüzde önemli olan ‘doğru bilgiye nasıl ulaşacağımızı bilmek. Psikolog ve Oyun Terapisti Ezgi Ökse, “Z kuşağı ile eğitim sonucu edinilen meslekler de şekil değişiyor. Da Vinci Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre 2030 yılına kadar şu an var olan mesleklerin iki milyonu yok olacak ve Z kuşağı yepyeni meslekler üretecek. Yakın gelecekte dil öğrenmeye gerek kalmayacak, dijital çeviricilerle konuşmalarımız istenilen dile çevrilecek. Gelecek nesil için önemli olan bilgiye en kısa yoldan ulaşmak olacak çünkü Z kuşağı ezbere karşı ve depolamak için beyni değil dijital veri depolayıcıları kullanmayı tercih ediyor” diyor.

Z Kuşağı ve dijital denge

Bu arada teknolojinin çocuklara zarar vermemesi için ailelerin bazı önlemleri alması da gerekli. Ökse, teknolojik alet kullanılmasına ne zaman izin verilmesi gerektiğini şöyle anlatıyor: “Dijital aletlerle geçirilen vakit yaşa göre ayarlanmalı ve ziyaret edilen sayfalar aile koruması ile izlenmeli. Üç yaş altı çocukların beyin gelişimleri hızla devam ettiğinden televizyon dahil dijital aletlerden olabildiğince uzak kalmaları sağlanmalı ve üç yaşından sonra kademeli ve aile kontrolünde kullanıma izin verilmeli. Çok fazla televizyon, video, ekran oyunları ile haşır neşir olan çocuklarda dikkat eksikliği görülme oranı artıyor, ekranda çok fazla uyaran olduğu için tek bir noktaya odaklanamayan çocuklar okul hayatlarında derslerine adapte olmakta ve dikkat sürekliliklerinde problemler yaşıyor.”

TEKNOLOJININ VE zAMANıN GELIşMESIyLE BIRLIKTE Iş KOLLARı DA GENIşLIyOR. BELKI DE çOCUKLAR ILERIDE BUGüN ADıNı BILE DUyMADığıMız MESLEKLERDE çALışACAKLAR. PEKI, BU DURUMDA GELECEK yıLLARA çOCUKLARıMızı NASıL HAzıRLAyACAğız?

eşitliK teKnoloji ile geldi

Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez de okulda kullanılan teknolojilerin öğretmenler tarafından artık çocukların ilgisini derse çekebilmek için bir araç olarak kullanıldığını söylüyor, “Sadece araç olmaktan öte, çocukların daha görsel metotlarla ilgilerinin çekilmesi ve kendilerinin de sadece pasif dinleme değil aktif olarak dahil olması teknolojinin olumlu özellikleri arasında. Doğru kullanılan ve yaygınlaştırılan teknoloji standart ve eşit eğitime de olanak sağlıyor. Aynı bilgilere ulaşan öğrenciler eksik ya da yetersiz bilgiye sahip olduğu duygusundan kurtuluyor. Yıllardır eğitimde eşitlikten bahsedilirken teknoloji desteği ile buna gerçekten ulaşma şansı doğdu” diyor.

Mürsel Çavuş

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.