Ferahlatan yaz salatası

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlama süresi: Malzemeler Hazırlanışı

15 dakika • 2 ADEt top KAvuN • 200 Gr tAtLı Lor pEyNiri • 2-3 yEMEK KAşığı tuzsuz KAJu Fıstığı • 4 ADEt Kuru iNCir • 2 yEMEK KAşığı BAL • NArENCiyE suyu vE rENDEsi (portAKAL,

GrEyFurt, LiMoN, BErGAMot) • TAzE NANE • KArABiBEr KAvuNLArı soyuN vE HALKA HALKA oLACAK şEKiLDE KEsiN. FıstıKLArı tAvADA Az KAvuruN. iNCirLEri ıLıK suDA BEKLEtErEK yuMuşAtıN. KAvuN DiLiMLEriNi ortAyA KoyuN, EtrAFıNA Lor pEyNiri sErpiN. DörDE KEstiğiNiz iNCirLEri vE KAJu FıstıKLArıNı iLAvE EDiN. NArENCiyE suyu vE BAL iLE sos HAzırLAyıN, tüM MALzEMENiN üzEriNE GEzDiriN. NArENCiyE rENDEsi, tAzE çEKiLMiş KArABiBEr vE NANE yAprAKLArı iLAvE EDErEK FErAHLAtAN yAz sALAtAsıNı tAMAMLAyıN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.