TRİBAL ETKİ

Elele - - GÜZELLİK -

Bu modeli uygularken arkada AyırDığınız kAlın Bölüm DışınDA sAçınızın önünDE kAlAn tutAmlArını GElIşIGüzEl 5-6 InCE pArçAyA Ayırıp, örün. ÖrGülErIn üzErInE sAç JölEsI sürErEk sABItlEyIn. ArkADA kAlAn pArçAyı EnsEDE topuz yApArsAnız, önDEkI örGülErIn DAHA çok DIkkAt çEkmEsInI sAğlArsınız. BAkır vE Altın tonlArınDA BIr Göz mAkyAJı yApın, yAnAklArı toprAk tonlArDA BIr AllıklA BElIrGInlEştIrIn vE Aynı tonDA ruJ sürün.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.