YENİ DÜNYA DÜZENİ VE KISALAN SÖZCÜKLER

Elele - - YAZAR -

Çocukluğumuzda büyükler konuşurken bugün artık pek rağbet etmediğimiz sözcükler kullanırdı.

Umumiyetle, namütenahi, binaenaleyh, bilahare, mütemadiyen gibi…

Futbol konuşsalar bile böyle ağır sözcükler kullandıkları için insan şöyle bir durur, ‘yahu adamlar biliyor da konuşuyor’ diye bir kendine gelirdi.

Annem telefonu ‘bilmukabele’ diye kapatırdı örneğin, ‘hade bye’ diye değil.

Geçenlerde kerli ferli, 60’larında önemli bir iş adamı arkadaşımdan mesaj geldi telefonuma. ‘Nbr’ yazmış. Ne haber bile demeye üşeniyoruz. Ben de kısaltma yapayım dedim, ‘I’ yazdım. İyi demeye bile gerek yok herkes anlıyor.

Şimdi ‘umumiyetle’yi kısaltıp mesaj atsanıza… Mümkün değil. Sesli harfleri atsak, ‘mmytl’ gibi bir şey çıkar ki kimse bir şey anlamaz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.