Caz eşliğinde

Anneler Günü’nü kutlamak için bu kez caz eşliğinde bir brunch keyfine ne dersiniz?

Elele - - MEKAN -

Annenize güzel bir gün yAşAtmAk için, işe kAhvAltıylA bAşlAmAk iyi fikir.

Sait HAlIm PAşA YAlısı, sIzlErI BoğAz BoyunCA uzAnAn rıHtımınDA GErçEKlEşECEK BIr pAzAr KAHvAltısınA DAvEt EDIyor. O GünE özEl sunulACAK GElEnEKsEl lEzzEtlErIn yAnı sırA ExECutIvE ŞEF OKtAy ÖzGün tArAFınDAn HAzırlAnACAK BrunCH BüFEsI DE yEnI tAtlArA KAyıtsız KAlAmAmAnızA nEDEn olACAK. SABAH 11.00’DE BAşlAyACAK olAn BrunCH, NEşEt RuACAn, EmIn FınDıKoğlu vE MEltEm ÜnEl’In sAHnE AlACAğı KonsEr IlE DEvAm EDECEK.

NEşET RUACAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.