BUGÜN YAPILACAKLAR

Elele - - ZİHİN -

LİSTESİ Evet, hemen bugün harekete geçin. Bakalım neler değişecek? 1. YAtAK oDANız içiN Mis GiBi KoKAN çiçEKLEr ALıN. 2. DoğAyı iLiKLEriNizDE HissEDiN. 3. SEvDiğiNiz BiriNE KoCAMAN Bir öpüCüK vEriN. 4. TANıMADığıNız BiriyLE GüzEL Bir soHBEtE KoyuLuN. 5 YENi Bir FiLM izLEyiN yA DA yENi Bir KitABA BAşLAyıN. 6. Zor Bir GüNüN ArDıNDAN 100’üNCü KErE BiLE oLsA EN sEvDiğiNiz FiLMi izLEyiN. 7. BEş DAKiKA BoyuNCA çıLGıNLAr GiBi DANs EDiN. 8. KELEBEK EtKisiNE iNANıN. YAptığıNız HEr şEy KüçüK DE oLsA Bir DEğişiKLiğE NEDEN olur. 9. BANyo yApıN. SuyuN yENiLEyiCi EtKisiNi HAFiFE ALMAyıN. 10. REsiM yApıN. Kötü DüşüNCELEri uzAKLAştırır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.