MUTLULUK GÖLGELE YICILER

Elele - - ZİHİN -

• KorKuLArıN KöLEsi oLMAK • GEçMişE tAKıNtıLı KALMAK • OLDuğuNDAN FArKLı Biri GiBi GörüNMEyE çALışMAK • MELANKoLiK ruH HALi • YAşAMıNızDAKi DENGEyi tutturAMAMAK • OLAyLArıN DoğAL AKışıNA MüDAHALE EtMEyE çALışMAK • GErEKsiz otoKoNtroL vEyA DüşüNCELEri sANsürLEMEK • ADANMışLıK Hissi • ProBLEM çıKArMAyA MEyiLLi oLMAK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.