INCiLi YUSUFÇUK

ELLE (Turkey) - - ILK BAKIS -

YArAtıCılık, HIkAyE AnlAtmA sAnAtı vE DEtAylı El IşçIlIğI, Ho HonG KonGlu WEnDy YuE’nun müCEvHErlErInI AnlAtAn En D Doğru kElImElEr. KuyruklArını vE k kAnAtlArını InCIlErlE süslEDIğI y yusuFçuk küpElEr tAsArımCının HEy HEykElsI EsErlErInI En IyI şEkIlDE yAnsıtıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.