KULAKLARI KÜPELi

ELLE (Turkey) - - ILK BAKIS -

“EAr CuFF”lArın popülArItEsI ArtArAk DEvAm EDIyor. MADAGAskAr’DAn çıkArılAn pEmBE sAfir vE turmAlInlErlE süslü Bu tAsArım PIAGEt’nIn En son kolEksIyonu olAn “HAyAtın GünEşlI YAnı” IçIn IDEAl BIr sEçIm.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.