Herkese ArkAdAşlAr AmA en çok görme engellilere!

ELLE (Turkey) - - NEWS -

GErçEk kürk kullAnmAk yErİnE GEzEGEnDE BİzİmlE BİrlİktE yAşAyAn tüylü ArkADAşlArımızA sAyGılı DAvrAnın vE kürk yErİnE BoynunuzA İkİ kEDİ Atın! mutluluk GArAntİlİ.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.