Onlar ne diyor? Bir aydınlatmayı çevreci yapan şey nedir?

Evim - - Rehber -

“Bir ürünün çevreci olabilmesi için bizce 3 önemli kriter bulunuyor. 1. Üretim aşaması: Hammaddelerin temininden başlayan süreçte doğa ile olan ilişki ve karbon salınım miktarları yapılan üretimin doğaya ne kadar zarar verdiğinin ölçütüdür. Burada verimlilik, hammaddenin doğru seçimi, üretimde otomasyon ve lojistik kanallarının optimize bir şekilde kurulmasından geçmektedir. Geri dönüşüme

yatkın malzemeleri kullanarak üretim aşamasında çevreci bir ürün oluşturulabilir. 2. Kullanım aşaması: Kullanım aşamasında çevreci aydınlatma; kullanılan aydınlatma teknolojisi ile alakalıdır. Burada esas olan ihtiyaç duyulan ışık miktarını en az enerjiyi tüketerek almaktır. Günümüzde LED’e geçiş yapılmaktadır. Çünkü LED’ler diğer aydınlatma teknolojilerine göre yüzde 80-90 arasında verimlilik sağlamaktadır. 3. Kullanım ömrü tükendiğinde: Aydınlatma ürünleri ömrü bittiğinde çöp olmamalıdır. Her ürün geri dönüştürülerek tekrar kullanılarak doğaya olan etkinin azaltılması gerekir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin yanında verimli aydınlatma teknolojileri ile ürünler çöp olmadan ve doğaya zarar vermeden tekrar tekrar kullanılabilir.”

Onur Kuru/Kartonworks Kurucu Ortağı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.