İyi fikir

Evim - - Çözüm -

İç içe geçebilen sakla ma

kapları kulla nılmadığı za ma nlarda dolap içlerinde

çok daha az yer kaplar.

Kristalin servis kapları: 40-70 TL., Tupperware.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.