40 Döner raf siste mi

Evim - - Çözüm -

Özellikle derin dolaplarda, atıl ala nların değerlendirilmesi için

kulla nıla n döner raf siste mi, dolap içi orga nizasyonlarında tüm giysileri düzenleyebildiği gibi, istendiği a nda her yönden, konforlu erişim sağlar. Hafele’de

bula bilirsiniz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.