Bunları biliyor musunuz?

Evim - - Çözüm -

• Son kat tavan tabliye betonu ile en yüksek mahya kotu arasındaki

mesafe çatı yüksekliğidir. Çatı meyili saçak ucundan yükselecek şekilde; ayrık binalarda kırma, ikili bloklarda müşterek kırma, birden fazla blok binalarda ve bitişik nizamda beşik çatı kurulacağı varsayılarak en fazla yüzde 45

meyle göre hesaplanır. • Ayrık veya müstakil blok binalarda yapı bütününde tek tarafa eğimli çatı yapıldığı takdirde, çatı yüksekliği 250 cm’i geçemez. Eğimli çatı yapılırken

eğim genel olarak saçak ucundan başlayarak yükselir. Çatı kaplaması eğime göre belirtilmeli.

• Çatı kullanımı saçaklar hariç, son kat tavan tabliye alanının brüt

yüzde 65’ini geçmez. • Yapı içinden ortak merdivenle

çatı yüzeyine çıkış sağlanır. Ancak üst kata ulaşımı sağlayan merdivenin bağımsız bölüme ait olması durumunda, gerektiğinde bina dışından çatı yüzeyine çıkışı sağlayan düzenleme yapılabilir.

• Ikiden çok katlı konutlarda teras çatı ancak son kat bağımsız bölümse yapılabilir. Aksi halde

teras çatıda asansör ile ilgili mekânlar, merdiven evi, kapıcı dairesi veya toplantı odası gibi ortak mekanlar düzenlenebilir. • Çatı yüksekliği hesabına esas kabul edilen çatı şekli ve yüzeyi dışına taşmamak kaydı ile içi

tamamen kullanılabilir. • Çatı içinin aydınlatılması amacıyla çatı yüzeyine açılan pencerelerde alan sınırlaması yoktur. Ama pencere çatı yüzeyini

0.20 m’den fazla geçemez.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.