Verimli bir ısınma için

Evim - - Seçenek -

1. Radyatörler pencere altındaki duvarlara yerleştirilmelidir, iç duvarlara yerleştirilmeleri sakıncalıdır. Radyatörlerin yerleştirildikleri duvarda en az 5 cm ve tabanda ise 7 cm boşluk olmalıdır. Bu şekilde yapılmazsa, çevre havası

radyatör yüzeylerini iyi bir şekilde yalayamaz ve radyatörün verimi düşer. Radyatörlerin önleri, yanları ve üstleri dekorasyon amacı ile hazeranlı sistemler ile kapatılmamalıdır. Bu kapatmaların derecesine bağlı olarak radyatörün ısıtma verimi % 10 ile % 40 arasında azalır. Böylece radyatörler konulduğu mekanı ısıtamaz hale gelirler. Radyatörlerin önleri tavandan aşağıya kadar sarkan perdelerle kapanmamalıdır. Çünkü alttan girip ısınan hava, perde ile önü

kapalı olduğu için oda içine geri dönemez, ısı camdan çıkıp gider. Radyatörlerin arka kısmına isabet eden dış duvar 3 cm kalınlığında strafor veya cam yünüyle kaplanmalıdır. Isı enerjisinden (yakıttan) tasarruf etmek ve odalarda normal konfor sıcaklığını sağlamak amacıyla dış hava sıcaklığındaki değişimlere göre radyatörlere giren su sıcaklığını ayarlamak gerekir. Bu ayarı otomatik olarak yapan otomatik kontrollü cihazlar olduğu gibi; sistemde ısıtıcı eşanjör üzerindeki termostatik vanadan da elle ayarlamak mümkündür. Eşanjör olmayan sistemde,

kalorifer kazanı üzerindeki termostat aleti dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalıdır.

3.

2.

4.

6.

5.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.