Yerden ısıtma

Evim - - Seçenek -

daha azdır. En düşük dış hava sıcaklığına göre maksimum 90 °C sıcaklıkta su radyatöre girer ve 70 °C’de radyatörden çıkar. Bu sebeple radyatörlerin üst kısmı alt bölümden hep daha sıcaktır. Çünkü radyatöre üstten giren sıcak su, alta inene kadar sıcaklığı azalır ve ısısını odanın havasına verir. Isıtılan havayı bir akışkan olarak kabul edersek, radyatör petekleri arasında alttan üste doğru ısınan hava yükselir ve konveksiyon ısı transferi gerçekleşir. Radyatörlerin verdiği toplam ısının % 80’i konveksiyon, % 20’si de radyasyon yoluyla oda havasına dahil olur. Radyatör üzerinde meydana gelen hava akımı sonucunda mekanın bütün havası radyatör üzerinden geçerek ısıtılmış olur. Ancak unutmayın ki hava içindeki görülmeyen toz zerrecikleri, radyatörün üzerindeki tavan yüzeyinde yoğunlaşan neme yapışarak, zamanla is lekesi yapabilir. Radyatörler, demir dilimlerinin birbirine eklenmiş şeklidir ki son dönemde karşımıza çıkan radyatör seçenekleri malzeme, renk ve süsleme alternatifleri ile sıklıkla karşılaştığımız ısıtma çözümlerinden. Malzeme cinsine ve biçimlerine bağlı olarak dökme demir, çelik, dilimli ve panolu olarak dört farklı çeşitte karşımıza çıkan radyatörlerin dilim sayısı da 30, 50 ve 100 cm boylarında olup ısıtılacak mekanın sıcaklık ihtiyacı ve ısı kaybına göre değişebilir. Yüksek ısı verimi ve estetik görüntüleri ile öne çıkan alüminyum pres döküm- Yerden ısıtmanın en yaygın kullanılan modülleri sulu ve kablolu yerden ısıtma sistemleridir ki bunlardan sulu yerden ısıtma, halihazırda bilinen kalorifer petekli boru tesisatında boruların gömme ya da duvara entegre şekilde ısıyı peteklere iletme şeklidir. Bu sistemlerde 70-90 derecelik sıcak su kullanılır. Yerden ısıtma sistemlerinde borular yalıtım malzemesi ile birlikte yer döşemelerinin altına döşenir ve bu sistemlerde, 30-50 °C sıcak su kullanılarak istenilen düzeyde ısı veren bir verim elde edilir. Yerden ısıtma sistemiyle zemin altına döşenen izolasyonun üzerine yerleştirilen plastik borularda sıcak su dolaştırılması sonucu ortamın, insan vücuduna en uygun yöntem olan serbest taşınım ve ışınım yöntemi ile sağlıklı bir biçimde ısıtması gerçekleştirilir. Do-

Decofire.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.