AYDINLIK SALONA İŞLEVSEL KONFOR

Bu ay okurlarımızdan Nevin Varer’in aydınlık salonuna torunlarıyla birlikte vakit geçirebileceği ve kişisel köşelerin de olduğu konforlu yerleşim önerileri hazırladık.

Evim - - Okur-soru -

ÖNCESİ

İki geniş penceresi ve balkonu olan salon, bolca güneş ve ışık alan bir konumda. Salona açılan küçük mutfak sürgü kapılarla dekoratif biçimde bölünmüş. Bu, salonu bir miktar daha geniş algılatıyor.Ancak bir duvar kaybı da söz konusu. Pencere önünde kişisel bir alan yaratmak isteniyor. Bu yüzden oturma ve yemek alanlarının yerleşimi önemli.

nca a pı girişleri ni ve pen cere önleri ni mümkün olduğu K u lla nım açısın da n traf iği bol ola n a la nla rda k

u lla nışlıdır. açık ve fera h bıra ka ca k yerleşi mler çok da ha k

Berlin salon takımı, Doğtaş.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.