Beyazdaki renk notaları

Jenni Li ve Hans Gissinger çifti, Brooklyn’de çocukları için sakin, ferah ve yaratıcı ilhamlarla dolu bir ev tasarlamış.

Evim - - Nísan Içindekiler - DERLEYEN GÜNEŞ ULUKUŞ FOTOĞRAFLAR BRITANNY AMBRIDGE

New York’un Brooklyn’deki Cobble Hill semtine Aşık olAn JEnnI LI vE EşI HAns GIssInGEr, Bu sEmttEn üç kAtlı BIr Ev AlmAyA kArAr vErmIş. Dört Ay sürEn BIr yEnIlEmE sürECInIn ArDınDAn Ev, üç çoCuklu BIr AIlE IçIn IDEAl vE moDErn BIr EvE Dönüşmüş. BIr zAmAnlAr mutFAk vE DEpo oDAsı olArAk kullAnılAn AlAnlAr; Açık DüzEn oturmA, yEmEk vE mutFAk AlAnlArı HAlInE GEtIrIlmIş. ÖzEl yApım oDun Fırının yEr AlDığı, FrAnsız kApılArlA GEnIş ArkA BAHçEyE AçılAn zEmIn kAt, AIlEnIn yAşAm mErkEzI olArAk konumlAnDırılmış. ÇoCuklArı EvDE yArAtıCı vE sAnAtsAl BIr AtmosFEr IçInDE yEtIştIrmEk IstEyEn JEnnI, EşInIn sAnAt çAlışmAlArı IlE BIrlIktE mEmlEkEtI PEru’yA yAptığı yolCuluklArDAn toplADığı rEnklI

eşyaları bir arada değerlendirmiş. Çocuklarına ise kendi yatak odalarını dekore etme özgürlüğü vermiş. “Çocukların çizimleriyle karakter kazanan odaları çok seviyorum” diyor Jenni. Evin zemin katından tam olarak yararlanmak isteyen Li ve Gissinger, kapalı mutfak ve depolama alanı olarak kullanılan odaları; açık bir oturma, yemek ve mutfak alanına dönüştürmek için bir müteahhitle anlaşmışlar. Gissinger’ın inşa ettiği odun fırınının yer aldığı, Fransız kapılarla geniş arka bahçeye açılan zemin kat, şu an ailenin yaşam merkezi olarak konumlandırılmış. “Alt katları ana yaşam alanlarımız olarak kullanmayı tercih ettik” diyor Li ve ekliyor: “Bahçeyi, odun fırınını ve mutfağı, geniş bir kullanım alanı olarak evin merkezine yerleştirdik.” Li “Herhangi bir ev için bir numaralı önceliğim her zaman aydınlık olmasıdır. Daha geniş bir alan yaratmak için beyaz en iyi yoldur” diyor. Çift, taşınmadan önce tavanları, duvarları ve zeminleri parlak beyaza boyayarak ferah bir ortam elde etmişler: “Evi olabildiğince açık ve davetkar yapmak istedik.” Bunun için dağınıklığı minimumda tutmaya çalışmış ki üç çocuklu bir ailede bu, o kadar da kolay bir şey değil: “Ben dağınıklığı sevmiyorum. Biz sadece taşlar, deniz kabukları ve ailenin seyahatleri sırasında toplanan parçalar gibi insanların dokunup hissedebileceği anlamlı şeyleri saklarız.”

84

Birinci katın salonunda, Gissinger tarafından çekilen fotoğraflar, aile resimleri ve tablolar bir arada yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.