Akıllı kanepeler

Evim - - Seçenek -

Kelebek. “MoBIlyA sEktörü moDADAn vE tEknoloJIDEn HızlA IlHAm Alıyor. Çoğumuzun EvInDE kABusumuz olAn kABlolAr, moBIlyAlArDA BulunAn özEl BölmElErE sAklAnıyor vE Bu şEkIlDE EvImIzDEkI GörsEl Bütünlük Bozulmuyor. AyrıCA HAvAlImAnı, otEl loBIsI GIBI AlAnlArınDA tAlEp GörEn şArJ ünItElI vE IntErnEtE BAğlı mobilyalar evlerde de yerini DE yAvAş yAvAş AlmAyA BAşlıyor” Türkiye Mobilya Sanayicileri DErnEğI (MOSDER) YönEtIm Kurulu BAşKAnı İsmAIl DoğAn

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.