Tül perde temİzlİĞİ

Evim - - Seçenek -

Toz ve kirden çok etkilenen tül pErDElErIn tEmIzlIğInI HEr mEvsIm

GEçIşInDE yApılmAlı. TüllEr çAmAşır mAkInEsInDE yıkAnABIlIr AnCAk sıCAk su, çok kırışmAsınA vE DAHA çABuk yıprAnmAsınA sEBEp olDuğu IçIn kEsInlIklE Düşük sıCAklıktA yıkAnmAlı. NArIn yıkAmA sEçEnEğInDE, tErCIHEn 30 DErECEDE yıkAnmAsı

önErIlIyor. KırışmAsını EnGEllEmEk IçIn kornIştEn çıkArır çıkArmAz BEklEtmEDEn yıkAnmAlı vE yInE mAkInEDEn çıkAr çıkmAz DA AsılmAlı. Tül pErDElEr ütüyE IHtIyAç DuymAz. ÜzErInDE nAkış vE IşlEmElEr vArsA, onlAr IçtE kAlACAk şEkIlDE kAtlAyArAk

mAkInEyE konumlAlı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.