Programı seçIyor

Evim - - Evİmİ Kuruyorum -

Kirlilik derecesini otomatik tespit edip en uygun yıkama programına karar veriyor. Az kirlileri 30 dakikada yıkayarak zaman ve enerji tasarrufu

sağlıyor. Bulaşıkların kirlilik derecesini tespit

ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.