YAPILIŞI

Evim - - Yaratici -

BIr mEtrE yArDımıylA tABurElErInIzI ölçün. Bu ölçülErI DuvArDA IşArEtlEyIn. KurşunKAlEm IlE tABurElErIn GEnIşlIğInDE 3 Ayrı şErIDI sImEtrIK olACAK şEKIlDE DuvArA çIzIn. MAsKElEmE BAntlArını şErItlErIn KEnArınA yApıştırın. SEçtIğInIz rEnKlErI DuvArA IKI KAt olACAK şEKIlDE uyGulAyın. 2 sAAt KurumAyA BırAKın. TABurElErI şErItlErlE Aynı rEnKlErDE BoyAyın. 2 sAAt KurumAyA BırAKın. HEm DuvAr, HEm DE tABurElErInIz KuruDuKtAn sonrA AsKılArınızı tAKABIlIrsInIz. Tabure, zemindeki vinil kaplama, bordo ve mavi kutular, ev şeklindeki kutular, boya rulosu, fırça, maskeleme bantı, Koçtaş. Saat, halı, Ikea. Ayakkabı, şal, kulaklık, bot, çanta, LC Waikiki. Kozmik 260, Yudum 145, Kaktüs 245 kodlu boyalar, Filli Boya.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.