YAPILIŞI

Evim - - Hobİ Yünlerİnİz İçİn -

SAmAn kAğıDın IkI uCunu çIFt tArAFlı BAnt yA DA Düz BAnt IlE BIrlEştIrIn. Alt kısmını DAHA Açık rEnktE BIr kArton yA DA kAğıt IlE kAplAyın. Alt kısmını kEsE kAğıDı GIBI kAtlAyArAk yApıştırın. ÜzErInE BEyAz AkrIlIk BoyA IlE DEsEnlEr yApın vE BEyAz kAlın sICIm Ip IlE AskılArını oluşturun.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.