YAPILIŞI

Evim - - Tel Sepetİ Yünle Süsledİk Çerçeveye Yün Sardik -

PEmBE vE turunCunun tonlArınDAkI yün IplErDEn BIrEr pArçA kEsIn. RAstGElE sEçtIğInIz yErlErDEn BAşlAyArAk tEl sEpEtIn BEllI noktAlArınA yün IplErDEn DolAyın vE uçlArını sABItlEmEk IçIn yApıştırın.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.