YAPILIŞI

Evim - - Tel Sepetİ Yünle Süsledİk Çerçeveye Yün Sardik -

SEçtIğInIz rEnktE BIr yünün uCunu çErçEvEnIzE yApıştırıp çErçEvEnIzIn EtrAFınA DolAmAyA BAşlAyın. YEtErlI mIktArDA DolADıktAn sonrA DIğEr rEnk IpE GEçErEk Aynı IşlEmI yApın. ÇErçEvEnIzIn EtrAFını tAmAmıylA IplE DolAyınCAyA kADAr DEvAm EDIn.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.