Ýþçi duraðýnda evrensel nöbeti

Evrensel Gazetesi - - Baş Sayfa -

FORD’da Türk Metal’in iþyeri temsilcileri ve delegeleri, Ford iþçilerine Evrensel gazetesini ulaþtýrmaya çalýþan gençleri engelleme görevi biçmiþler kendilerine. Ýþçi duraklarýna gitmeleri için altýna servisi ise Ford veriyor, bir de bu iþi yaptýklarý için fazla mesai ücreti ödüyor.

Ford Otosan iþçisinin mektubu s.7’de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.