Cizre’de ‘gizlilik kararý’ muammasý

Evrensel Gazetesi - - Baş Sayfa -

5’i çocuk 6 kiþinin yaþamýný yitirdiði olaylara iliþkin ‘gizlilik’ konan dosyalarý inceleyen hukukçular, gizlilik kararýna dair hiçbir belgeyle karþýlaþmadý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.