Þiddetli fýrtýna uyarýsý

Evrensel Gazetesi - - Haber -

ÇANAKKALE'de beklenen kuvvetli lodos nedeniyle Gestaþ firmasý, üç gün boyunca Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz seferlerinin iptal edildiðini duyurdu. Çanakkale Boðazý ve adalara deniz ulaþýmýný saðlayan Gestaþ firmasý; meteorolojinin günler öncesinden uyarýsýný yaptýðý kuvvetli lodos nedeniyle önceden tedbir alarak, Gökçeada ve Bozcaada hattýndaki seferleri iptal ettiðini duyurdu. (ÇANAKKALE)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.