Ardahan Göle -24.5'i gördü

Evrensel Gazetesi - - Haber -

KAR yaðýþýnýn durmasýyla birlikte Doðu Anadolu'da Sibirya soðuklarý kendini göstermeye baþladý. Türkiye'nin en soðuk kenti sýfýrýn altýnda 24.5 derece ile Ardahan'ýn Göle ilçesi oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, dün gecenin en düþük sýcaklýðý, bu kýþ sezonunda soðuk rekorlarýný elinde bulunduran Ardahan'ýn Göle ilçesinde ölçüldü. (ARDAHAN)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.