Dersim’de 7 kiþi gözaltýna alýndý

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Pertek ilçesinde belediye, AKP Ýlçe Baþkanlýðý ile birahanelere yönelik düzenlenen saldýrýyla ilgisi olduðu ileri sürülen 7 kiþi dün gözaltýna alýndý. Dersim’in Pertek ilçesinde geçtiðimiz cumartesi günü yüzleri maskeli yaklaþýk 30 kiþi tarafýndan belediye, AKP Ýlçe Teþkilatý ile birahanelere yönelik molotofkokteylli saldýrý düzenlenmiþti. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma kapsamýnda saldýrýyla ilgisi olduðu iddia edilen 7 kiþi ilçe gözaltýna alýndý. Gazetemiz baskýya girdiði sýrada gözaltýna alýnanlarýn Emniyet Müdürlüðündeki sorgularý devam ediyordu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.