Taksim’de polis noktasýna silahlý saldýrý

Evrensel Gazetesi - - Haber -

Meydaný’ndaki Sular Ýdaresinin önünde bekleyen Güvenlik Þube Müdürlüðüne ait SES aracýna silahlý saldýrý düzenlendi. Dün yaþanan olayda bir kadýnýn kalaþnikof tipi silahla ses aracýna ateþ ettiði ve daha sonra silahý olay yerinde býrakarak Tarlabaþý yönüne doðru kaçtýðý iddia edildi. Saldýrý sýrasýnda ölen ya da yaralanan olmadý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.