AÐRI’DA POLÝS OPERASYONU

Evrensel Gazetesi - - Haber -

AÐRI Doðubeyazýt’ta polis tarafýndan düzenlenen eþ zamanlý ev baskýnlarýnda 5 kiþi gözaltýna alýndý. Doðubeyazýt ilçesine baðlý Koçkýran Mahallesi ile Karaca köyünde dün sabah saatlerinde gerçekleþen operasyonda gözaltýna alýnanlar Uluyol Polis Karakoluna götürüldü. Gazetemiz baskýya girdiði sýrada operasyonun gerekçesine iliþkin herhangi bir açýklama yapýlmadý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.