BALIKESÝR’DE ÝÞ CÝNAYETÝ

Evrensel Gazetesi - - Haber -

çiftliðinde bulunan yem kýrma makinesine koBALIKESÝR’in Bandýrma ilçesinde büyükbaþ hayvan

Mahalhayatýný kaybetti. Olay, Bandýrma’nýn Yeni Yenice lunu kaptýran 35 yaþýndaki Mehmet Karaoðlu

meydana geldi. Çiftlikte çalýþan 4 çocuk babasý lesi’nde kurulu bulunan büyükb aþhayvançiftliðinde

makibir anlýk dikkatsizlik sonucu kolunu yem kýrma Mehmet Karaoðlu, hayvanlara yem hazýrlarken yaralanan

ve vücudunun çeþitli yerlerinden aðýr þekilde nesine kaptýrdý. Makineye kapýlan kolu kopan

(Balýkesir/DHA) Mehmet Karaoðlu olay yerinde hayatýný kaybetti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.