Ülker iþçileriyle dayanýþma þöleni bugün

Evrensel Gazetesi - - Haber -

deðitirdikleri için iþten atýlan direniþteki Ülker iþçileriyle dayanýþma þöleni düzenleniyor.

Hak-Ýþ’e baðlý Öz Gýda Ýþ’ten ayrýlarak DÝSK/Gýda-Ýþ’e üye olduklarý için iþten atýlan Ülker iþçileri bugün Bakýrköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaþam Köyü’nde dayanýþma þöleni düzenleyecek. Saat 17.00’de baþlayacak þölende Ayþenur Kolivar, Sokak Lambasý, Aydoðan Topal, Oðuz Bozkuþ, Adalýlar, Ýnsan ve Emek Korosu sahneye çýkacak. Ayrýca tiyatro ve halk oyunlarý gösterimi de yapýlacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.