Kayýp kaçak eylemi

Evrensel Gazetesi - - Haber -

ELEKTRÝK faturalarýnda yer alan kayýp-kaçak bedelinin geri ödenmesi için Halkevleri tarafýndan, Boðaziçi Elektrik Daðýtým AÞ (BEDAÞ) önünde eylem yapýldý. Taksim’de bir araya gelen Halkevleri üyeleri BEDAÞ’a yürüdü. Burada konuþan Halkevleri Genel Sekreteri Nuri Günay, “Hergün çalýþan insanlar, evinde durmayan insanlar fahiþ faturalarý görünce þaþýrýyor. Ne yetkililer, ne bakanlýk, hiç kimse bunun nedeninin ne olduðunu bize açýklayamýyor. Yani soyuluyoruz. Nedensiz bir þekilde soyuluyoruz” dedi. (ÝSTANBUL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.