GÜN, GREV HAKKINA SAHÝP ÇIKMA GÜNÜDÜR

Evrensel Gazetesi - - Haber - Dr. Murat ÖZVERÝ @MuratOzveri

akanlar Kurulu, dün metal iþkolunda 15 bin iþçinin çýktýðý grevi “milli güvenlik” gerekçesiyle “erteledi”. Bir grev daha erteleme adý altýnda yasaklandý. Bu yasaklamaya Haziran 2014’teki Þiþecam’a baðlý iþyerlerinde Kristal-Ýþ Sendikasý’nýn uyguladýðý grevde olduðu gibi yargýda geçit verirse artýk fiilen bu ülkede grev hakkýnýn yasak olduðunu söylemek zorundayýz.

Grev hakkýný elde etmek ise, tek baþýna ne metal ne kaðýt, ne cam iþçisinin sorunudur. Grev hakkýnýn özgürce kullanýlmadýðý yerde siyasal sistem sorunu vardýr. Sorun, demokrasinin olup olamayacaðý sorunudur.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.