Konya’da ‘80 sonrasý ilk grev

Evrensel Gazetesi - - Haber/ Mektup - Veli ÞAHÝN Konya

‘80 sonrasý ilk grev 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mahle fabrikasýnda baþladý. Grev çadýrýnda bekleyen iþçilere yoldan geçen arabalar korna çalarak, iþçiler ise oturup çaylarýna ortak olarak destek oldu. Motor yedek parça üretimi yapan Alman firmasý Mahle; Reno, Mercedes, Cat gibi büyük firmalara üretim yapýyor.

Mahle iþçileri Almanya’da da iþçilerin grev kararý almasýný sevinçle karþýladý. Grev gözcüsü Doðan Yurdcu “Bizim grev de ki asýl amacýmýz çocuklarýmýzýn geleceðini teminat altýna almak. Tek isteðimiz insanca yaþamak” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.