Köyler de IÞÝD’den temizleniyor

Evrensel Gazetesi - - Doðu/ Güneydoðu -

ve YPJ güçlerinin, Kobenê merkezinin özgürleþtirilmesinin ardýndan baþlattýðý operasyonlar sonucunda bazý köyler de IÞÝD’den temizlendi.

Kobanê merkezinin IÞÝD’den temizlenmesinin ardýndan YPG ve YPJ güçleri tarafýndan baþlatýlan operasyon sürüyor. Operasyonlar kapsamýnda kentin batý tarafýnda kalan, 4 ayrý büyük mahalleden oluþan Minaz köyü ve Çixur, Çolbeg köyleri ile Radyo- ya Dengi Kobenê binasýnýn bulunduðu alan özgürleþtirildi. Þehit Eriþ tepesini de IÞÝD’den temizleyen YPG ve YPJ güçleri, bu bölgelere TEV-DEM bayraðý dikti.

Kentin güney doðu kýsmýnda devam eden operasyonlarda ise Þêx Çopan köyü özgürleþtirildi. Köylerde, çok miktarda silahýn bulunduðu bir cephanelik ile bomba yüklü araç ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.