‘Kobanê düþmedi Erdoðan düþtü’

Evrensel Gazetesi - - Doðu/ Güneydoðu -

Kobanê’ye dönük saldýrýlarýna karþý en ön mevzilerde savaþan ve dört kez yaralanan 67 yaþýndaki Apê Nemir (Xelilê Osman), Kobanê’nin IÞÝD’den temizlenmesini büyük bir sevinçle karþýladý. Yaralandýktan sonra gönderildiði Suruç’ta kolundaki yaranýn iyileþmesini bekleyen Apê Nemir, Kobanê’ye dönmeyi dört gözle bekliyor. Bütün dünyada yanký uyandýran Kobanê zaferinin birçok kiþiyi de hüsrana uðrattýðýný söyleyen Apê Nemir, “Erdoðan Kobanê’nin düþmesi için gün sayýyordu. Kobanê düþmedi, Erdoðan düþtü! Ýçine dert oldu. Kobanê Kürdistan’ýn kalbidir, dilidir, yüreðidir” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.