Saray’a imam atamýþlar

Evrensel Gazetesi - - Politika -

Recep Tayyip Erdoðan’ýn bin odalý Cumhurbaþkanlýðý sarayý ile ilgili tartýþmalar bitmiyor. Sarayýn milyonlarca lira bulan masraflarý yetmiyormuþ gibi bir de saraya imam atandýðý öðrenildi. Beykoz Riva Camisi imamý Mehmet Bilir’in, Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi imamý olarak atandýðý ileri sürüldü.

Oda TV'de yer alan habere göre, Beykoz Riva Camii imam-hatibi olarak 6 yýldan beri görev yapan Hafýz Mehmet Bilir’in Ak Saray imamý olarak atandýðý kaydedildi. 2010'da Moskova’da düzenlenen Kuran-ý Kerim okuma yarýþmasýnda dünya ikincisi olan Bilir’in önümüzdeki günlerde göreve baþlayacaðý öðrenildi. Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan , Ankara’da Atatürk Orman Çiftliði üzerine yapýlan Ak Saray için daha önce yaptýðý açýklamada, “Saray, kýsa süre sonra Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi olacak” demiþti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.