Gül’e ‘siyaset’ sorusu

Evrensel Gazetesi - - Politika -

ESKÝ Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Cuma namazýný Beþiktaþ’ta bir camide kýldý. Gül, çýkýþta kendisini bekleyen vatandaþlarla selamlaþtý. Daha sonra bir taksi duraðýna geçen Gül, burada taksicilerle çay içti ve muhabbet etti. Taksicilerin siyasetle ilgili sorularýna Gül, kýsa cevap verdi. “Siyasete dönecek misiniz?” diye soran taksiciye, “Þimdi burada baþka þeyler konuþuyoruz” cevabýný verdi. (ÝSTANBUL)

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.