Moskova Zirvesinde ikinci tur kararý

Evrensel Gazetesi - - Dünya -

baþkenti Moskova’da Suriye hükümetiyle ve Suriyeli Muhaliflerden bazý temsilcilerin bir araya geldiði toplantý sona erdi. Toplantýnýn sonunda taraflar ikinci kez bir araya gelme konusunda anlaþtý, ancak net bir tarih ise verilmedi.

El Cezire’nin haberine göre Suriye hükümeti ve bazý muhalefet temsilcilerinin bir araya geldiði Moskova’da Rusya adýna toplantýya katýlan Moderatör Vitaly Naumkin, taraflarýn görüþmelerde ikinci tur konusunda anlaþtýðýný söyledi.

Yeniden Moskova’da düzenlenmesi planlanan ikinci tur için ise kesin bir tarih belirlenmediðini aktaran Naumkin, “Taraflarýn ilk turda bütün problemleri çözmesini beklemek çok safça olurdu” dedi.

Moskova toplantýsýna Þam’da faaliyet gösteren Barýþçýl Deðiþim Güçleri Koalisyonu ve Ulusal Demokratik Deðiþim Güçleri ile PYD Genel Baþkaný Salih Müslim de katýldý.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baþkaný Halid Hoca yaptýðý açýklamada, ‘Cenevre I’ temelinde yetkilerin geçici bir yönetime devredilmemesi durumunda Suriye rejimiyle masaya oturmayacaklarýný söylemiþti.

Moskova’da Suriyeli muhalif temsilciler ve Þam rejiminin buluþtuðu toplantýda çarþamba günü konuþan Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ‘terörizm’ tehdidiyle savaþmak için güç birliðine gidilmesi çaðrýsý yapmýþtý.

Cenevre’de BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile görüþen ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Rusya’nýn taraflarý bir araya getirme planýna destek verdiðini açýklamýþtý.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.